یادمان باشد :

 

 

نگوییم : ببخشید که مزاحمتان شدم .

 

 

بگوییم : از اینکه وقت خود را در اختیار من گذاشتید متشکرم .

 

 

نگوییم : لعنت بر پدر و مادر کسی که این جا آشغال بریزد .

 

بگوییم : رحمت بر پدر و مادر کسی که در حفظ تمیزی این جا کوشا باشد .

 

 

نگوییم : گرفتارم .  بگوییم : در فرصت مناسب پیش شما خواهم بود .

 

 

 

نگوییم : دروغ نگو  .   بگوییم : راست می گی ؟ راستی ؟

 

نگوییم : خدا بد نده .   بگوییم : خدا سلامتی بده .

 

نگوییم: قابل ندارد .   بگوییم : هدیه برای شما .

 

نگوییم: شکست خورده.   بگوییم : با تجربه شده .

 

نگوییم : زشت است . بگوییم : قشنگ نیست .

 

نگوییم : بد نیستم . بگوییم : خوب هستم .

 

نگوییم : به درد من نمی خورد .    بگوییم : مناسب من نیست .

 

نگوییم : چرا اذیت می کنی ؟  بگوییم : با این کار چه لذتی می بری ؟

 

نگوییم : خسته نباشید .   بگوییم : شاد و پر انرژی باشید .

 

نگوییم : متنفرم .     بگوییم : دوست ندارم .

 

نگوییم : دشوار است .    بگوییم : آسان نیست .

 

نگوییم : در خدمت هستم .   بگوییم : بفرمایید .

 

نگوییم : جانم به لبم رسید .    بگوییم : خیلی راحت نبود .

 

 

نگوییم : مسئله ربطی به تو ندارد .   بگوییم : مسئله را خودم حل می کنم .