نرم ، نرمک می رسد بوی بهار ، خوش به حال روزگار

چند روز پیش به ماهی توی تنگ فکر می کردم ...

کاش مثل ماهی قرمز کوچولو به یک تنگ کوچیک راضی نشیم !!!

کاش مثل ماهی قرمز کوچولو هی دور خودمون نچرخیم !!!

کاش ... ماهی دریاهای آزاد باشیم !!!

دبستان دخترانه معرفت برای تمام بازدیدکنندگان سال خوب و سرشار از خلاقیت و نوآوری و بهروزی آرزو دارد.