سرکار خانم مینا خیری آموزگار کلاس اول

کسب رتبه ی کشوری در یازدهمین کنفرانس ریاضی کشور

کسب رتبه ی کشوری در نخستین جشنواره روش های نوین تربیتی

و راهیابی شما به مرحله ی کشوری جشنواره ی روش های نوین تدریس تربیت بدنی

را صمیمانه تبریک می گوئیم و زحمات شما را ارج می نهیم .                 مدیریت و کارکنان دبستان