همانطور که قول داده بودیم اسامی برگزیدگان جشنواره های برگزار شده را اعلام می کنیم . امروز موفق شدیم به این وعده عمل کنیم . به همه ی این عزیزان و خانواده های محترمشان تبریک می گوئیم .

رتبه دوم مسابقه ی سناریو نویسی  پایه چهارم : سرکار خانم شهین رنجبر کیخا

رتبه دوم  مسابقه ی سناریو نویسی  پایه پنجم : سرکار خانم فروزنده سلاجقه

رتبه اول المپیاد رایانه :  مریم مقتدری فاطمه عسکری مهرناز جبارپور

 رتبه ی اول جشنواره مهارت های زبان آموزی پایه چهارم 4 :  زهرا سلطانی نژاد الهه پورعبدالله مهرنوش مهدی زاده آوا اسدی ریحانه قربانی

رتبه ی اول جشنواره خط پایه اول  : بهاره سعیدی

رتبه اول جشنواره خواندن پایه اول : شقایق شاهسونی سارا دامور مهلا رجایی

رتبه اول جشنواره خواندن پایه دوم : فاطمه فاضلیان مریم مقتدری ملیکا ده کافی الهه یحیی زاده

رتبه اول جشنواره خواندن پایه چهارم 1 : نازنین زمانی

رتبه ی ا ول مسابقات تحقیق و پژوهش پایه چهارم6 : کمند دادالهی فرحناز پور محمدی زهرا ضیا سیستانی